shadow

Veilig werken via Technicum

Omdat je als tijdelijke of nieuwe werknemer de nieuwe werkomgeving nog niet goed kent is de kans op een ongeluk groter. Wij helpen je om veilig en gezond te werken.

Wij zijn VCU gecertificeerd

De afkorting VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus.  In deze checklist staat precies aan welke eisen uitzendbureaus moeten voldoen om de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen. Het certificaat helpt ons en helpt jou om ongevallen, letsel en schade op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen.

Naast de certificering hebben we voor jouw en ons dagelijks werk de volgende afspraken gemaakt:

  • Voordat je gaat werken krijg je van ons een uitgebreide instructie. Over veiligheid op jouw nieuwe werkplek, maar natuurlijk ook over jouw andere arbeidsvoorwaarden.
  • Voor iedere opdracht ontvang je een voor die functie passend functieprofiel. In het profiel staat welke risico’s er zijn en wat je kunt doen om de risico’s te beperken.
  • Wij controleren de werkplekken van onze tijdelijke en vaste medewerkers.
  • Wij komen direct in actie op het moment dat jij een onveilige situatie of een ongeval bij ons meldt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om goed en veilig te kunnen werken heb je goede werkkleding en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig. Wij regelen de kleding, PBM’s en bijvoorbeeld werkschoenen voor jou. De kleding en schoenen krijg je dan van ons in bruikleen. Maar het is ook mogelijk om tijdens je werk te sparen voor eigen werkkleding. Voor de uren die je werkt ontvang je punten. En drie keer per jaar kun je met jouw punten eigen werkkleding of persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen.

Gereedschap

Professioneel gereedschap is een voorwaarde voor specialistisch vakmanschap. Daarom zorgen wij ervoor dat jij het juiste handgereedschap en elektrisch gereedschap krijgt voor het werk dat je via Technicum doet. Je krijgt dit gereedschap van ons in bruikleen, tot het einde van de opdracht. Het bedrijf waarvoor jij werkt zorgt meestal voor trappen, steigers, bouwlampen en andere hulpmiddelen.

Bedrijfsarts

Bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten heb je het recht om een bedrijfsarts te raadplegen. Neem hiervoor contact op met onze vestiging. Zij zorgen er dan voor dat er een afspraak wordt gemaakt met een arts van onze Arbodienst. Het consult met de bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt niet gedeeld met de werkgever.

De voordelen van werken via Technicum

Zoek een Technicum vestiging in de buurt

Op zoek naar werk of geschikt personeel? Technicum is HR-specialist in de Installatietechniek en Werktuigbouwkunde. In de Bouw en Mobiliteit. In Telecom, Infra en Energie. Er zijn Technicum vestigingen in het hele land. Dus er is altijd een Technicum vestiging in de buurt. Dit zijn onze vacatures.

Uitgebreid vacatures zoeken