Treinstel Strukton Rail opdrachtgever van Technicum

Anders durven kijken naar werk: dynamiek in de spoorbranche

De arbeidsmarkt van vandaag kent diverse uitdagingen zoals personeelstekort. Ook de technische sector ontkomt hier niet aan. Strukton Rail, een prominente speler in de spoorbranche is bezig met creatieve strategieën om deze problemen het hoofd te bieden. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en vernieuwen van ons spoornetwerk en bijbehorende systemen. In een gesprek met Martine Bom, expert recruitment en arbeidsmarktcommunicatie bij Strukton Rail, en Roel van Dijk, projectmanager bij Strukton Rail, kijken we naar de behoeften en uitdagingen van het bedrijf op de arbeidsmarkt en hoe zij dit aanpakken. 

Een veranderende wereld

Martine benadrukt dat technisch personeel schaars is. Dit probleem wordt verder bemoeilijkt door de specifieke werktijden die de spoorbranche kenmerken. Veel werkzaamheden vinden namelijk plaats in de weekenden en nachten, vanwege de wens om treindiensten zo min mogelijk te verstoren.  

Het werken in de nachten en weekenden stelt Strukton Rail voor extra uitdagingen, met name als het gaat om het aantrekken van jongere werknemers. Martine wijst op de drukke sociale levens van de jongere generatie. Bovendien maken de onregelmatige werktijden het werk minder zichtbaar voor het grote publiek, wat de werving van nieuw personeel bemoeilijkt.  

Daarnaast benadrukt Roel de veranderende gezinssituaties, waarbij tweeverdieners de norm zijn. Hierdoor denken veel mensen in eerste instantie dat het moeilijker is om met dergelijke werktijden werk en privé te combineren. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Als je flexibele werktijden hebt, betekent dat vaak ook dat je juist meer tijd overdag beschikbaar hebt voor je gezin.  

Het groeiende tekort aan technisch talent, vooral bij specifieke functies zoals elektromonteurs, wordt ook nog eens versterkt door de dynamiek in het onderwijs, waar minder jongeren kiezen voor technische opleidingen. 

Verwachtingsmanagement en teamverbinding

Ondanks de situatie omtrent werktijden waarmee het bedrijf te maken heeft, is de loyaliteit bij huidige werknemers hoog. Roel geeft het belang aan van duidelijke communicatie naar potentiële werknemers over de werkomstandigheden. Door openheid en verwachtingsmanagement zorgt het bedrijf ervoor dat nieuwe medewerkers goed begrijpen wat hen te wachten staat. Dit zorgt voor minder verloop in de toekomst. Werknemers die op voorhand goed met hun partners kunnen overleggen over de impact van onregelmatige werktijden, blijven over het algemeen langer bij de organisatie.  

Het creëren van een sterke teamverbinding is daarnaast essentieel. Binnen Strukton Rail delen teamleden een gemeenschappelijke missie: het waarborgen van de veiligheid en efficiëntie van het spoorwegnet. Dit creëert een gevoel van eenheid. Open communicatie, onderlinge ondersteuning, flexibiliteit en begrip vormen de pijlers van deze verbinding. Het team deelt niet alleen professionele successen, maar ook persoonlijke mijlpalen, waardoor een hechte band ontstaat die de werkomgeving positief beïnvloedt. Deze sterke teamverbinding is volgens Roel een krachtige troef, vooral in een sector die wordt geconfronteerd met enorme personeelstekorten. 

Zij-instromers: een nieuwe kans voor de techniek

Naast het behouden van de huidige werknemers is het ook van belang om nieuwe collega’s aan te trekken. Het gebeurt vaak dat huidige medewerkers met een passie voor het vak dit delen met hun omgeving en daardoor zelf potentiële kandidaten aandragen. Het promoten van werk door middel van sociale media helpt ook om het werk zichtbaarder te maken. Daarnaast heeft Strukton Rail samenwerkingen met diverse partners opgezet om een groter publiek kennis te laten maken met de spoorbranche.  

Een belangrijke partner in dit streven naar nieuw talent is Technicum. Martine geeft aan: “Technicum is in staat om een doelgroep te benaderen die wij zelf niet kunnen bereiken.” De uitgebreide recruitment- en marketingexpertise van Technicum vergroot daarnaast ook de zichtbaarheid van Strukton Rail en stelt hen in staat zij-instromers aan te trekken.  

Een van de voordelen van het leerwerktraject Technicum ONE is de stoomcursus Technicum ONE Start. Een 8-weken programma waarmee mensen, met beperkte of zelfs geen technische kennis, basiskennis kunnen opdoen, voordat ze aan hun volledige opleidingstraject beginnen.  

Strukton Rail is positief over de eerste groep nieuwe collega’s die is gestart bij het bedrijf. In januari start er al een tweede groep zij-instromers. De enthousiaste collega’s hebben eerst een Technicum ONE Start basiscursus elektrotechniek gevolgd en gaan nu bij Strukton Rail aan de slag. Wat er zo fijn is aan het werken met zij-instromers is volgens Martine duidelijk.

“Zij-instromers hebben vaak meer werkervaring en kiezen bewust voor een carrièreswitch. Technicum vergroot de pool van potentiële kandidaten aanzienlijk en speelt zo een sleutelrol in het aanpakken van het personeelstekort bij Strukton Rail.” 

Anders kijken naar werk

Toch zijn er nog veel organisaties in de technische branche die niet willen werken met zij-instromers omdat ze geen opleiding of ervaring in de techniek hebben. Dit zien we in meerdere sectoren. Traditioneel worden competenties in werk gemeten aan de hand van formele opleidingen, eerdere werkervaring en specifieke vaardigheden die zijn opgedaan in een vergelijkbare functie. Hoewel deze aspecten belangrijk kunnen zijn, geven ze een beperkte weergave van wat een individu werkelijk te bieden heeft.  

Martine is actief betrokken bij het aantrekken van talent bij Strukton Rail, ze benadrukt daarom het belang van deze vernieuwde kijk op competenties: “Kijk vooral naar wat iemand kan en wat iemand wil. In hoeverre is iemand daadwerkelijk onervaren? We moeten breed kijken naar competenties en mensen aannemen op basis van wat ze kunnen en ook kijken naar ervaring die ze hebben opgedaan op andere manieren dan puur alleen in het werk waarvoor je betaald krijgt.”  

Als organisaties eenmaal anders gaan kijken naar werk, zal het opvallen dat zij-instromers een waardevolle aanwinst zijn.  Vaak hebben zij een schat aan ervaring en vaardigheden die buiten het traditionele kader vallen. Het omarmen van hun competenties, zelfs als ze niet direct gerelateerd zijn aan de functie, opent de deur naar unieke perspectieven en oplossingen. 

Buddy-systeem

Los van het feit dat zij-instromers bijdragen aan het invullen van de krapte op de arbeidsmarkt en een oplossing zijn voor de vergrijzing, vergt het wel iets van de organisatie. Hoewel Strukton Rail zich actief inzet voor zij-instromers, erkennen ze ook de uitdagingen in de praktijkbegeleiding. Daarom wordt iedere starter gekoppeld aan een ervaren monteur. Dit vergt tijd en inzet, maar het is een investering in de toekomstige productiviteit.  

Het buddy-systeem zorgt ervoor dat starters zich meteen thuis voelen in het team en dat ze zich durven uitspreken want dat is uitermate belangrijk binnen Strukton Rail. Werken aan het spoor heeft risico’s qua veiligheid. Daarom hanteert het bedrijf de regel dat iedereen, ook nieuwkomers, het werk mag stilleggen in onveilige situaties. Het eigenaarschap wordt dus meteen vanaf dag één bij collega’s gelegd. Dit schept een vertrouwensband.  

Een positieve blik op de toekomst

Zowel Martine als Roel moedigen de gehele technische branche aan om open te staan voor de veranderende arbeidsmarkt en met name voor het inzetten van zij-instromers in de organisatie.  

Roel: “De toekomst zal ons verder onder druk zetten, en het tekort aan personeel zal zich overal laten voelen. Laten we het gewoon doen, want door ons nu al open te stellen, bereiden we onszelf voor op een toekomst die daardoor juist makkelijker wordt.”  

Blijven roepen dat er een personeelstekort is, verandert niets volgens Martine. “We moeten gewoon anders kijken naar de situatie, anders kijken naar werk en anders kijken naar mensen.”  

We kunnen concluderen dat verandering de enige constante zal zijn op de arbeidsmarkt. De dynamiek van de arbeidswereld ondergaat een transformatie die vraagt om flexibiliteit, innovatie en een open geest. Echter zal niet alleen de branche dit moeten aanvaarden, maar ook de rest van de maatschappij.