Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Technicum heeft de plicht om te zorgen voor een werkomgeving waarin haar medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen, zoals omschreven in onze gedragscode. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de eigen organisatie: wij hebben ook de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige, eerlijke en gezonde wereld. Bij onze werkzaamheden houden we daarom rekening met onze mensen, het milieu en de maatschappij. Samen werken wij aan een betere leefomgeving, voor nu én in de toekomst.

Sustainable Development Goals

Het MVO-beleid van Technicum is gebaseerd op ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Daarnaast onderschrijft Technicum de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze SDG’s worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en strategie van Technicum waarbij de focus ligt op haar grootste kapitaal: de mens. De volgende SDG's staan het dichtste bij onze bedrijfsvoering:

Technicum SDG 1 Geen armoede

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

We willen bijdragen aan een eerlijke maatschappij en werken daarom samen met organisaties zoals War Child, die zich inzetten om arme en kwetsbare mensen extra te beschermen. Daarnaast dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt, door zij-instromers op te leiden via een leerwerktraject.
Technicum SDG 4 kwaliteitsonderwijs

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze medewerkers. Via de Technicum Academy leiden we medewerkers op voor een rol waar ze de aankomende jaren mee vooruit kunnen. Daarnaast hebben al onze medewerkers toegang tot een breed aanbod aan (gratis) online trainingen.

Technicum SDG 5 gendergelijkheid

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen

Technicum hecht veel waarde aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zowel op het gebied van werkgelegenheid en gelijke beloning als op het gebied van besluitvorming. We stimuleren vrouwen om voor de techniek te kiezen of zich om te laten scholen middels een BBL-opleiding.

Technicum SDG 8 eerlijk werk en economische groei

Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Technicum spant zich actief in om iedereen die kan en wil werken in een technisch vakgebied, aan werk te helpen. Iedereen heeft recht op fatsoenlijk werk en daarom willen wij bijdragen aan het terugdringen van werkloosheid.