Mijn Technicum voor technisch specialisten

In de online MijnTechnicum omgeving kun je alles regelen en vinden wat met je werk te maken heeft. Zo kun je altijd en overal:

  • Uren registreren
  • Loonstrook en jaaropgave bekijken
  • Declaraties indienen
  • Verlof aanvragen
  • Verlofsaldo bekijken
  • Een perspectiefverklaring aanvragen
  • Digitaal dossiers ondertekenen
  • Veelgestelde vragen raadplegen
  • Belangrijke documenten downloaden
  • Contact opnemen met je vaste contactpersoon bij Technicum

Inloggen op MijnTechnicum