Neem contact met ons op

Heb je een vraag of opmerking? Wil je een onveilige werksituatie melden?
Vul onderstaand formulier in en je krijgt van ons binnen 5 werkdagen een reactie.

Waar kunnen we je bij helpen?
Upload een bijlage (optioneel, max 5 MB)
In ons privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt. 

Heb je een klacht?

Heb je een klacht of ben je niet tot een bevredigende oplossing gekomen met je contactpersoon? Dan kun je een klacht indienen via het digitale klachtenformulier.

Misstand

Heb je het vermoeden of bewijs van een misstand die in strijd is met gedragsregels? Denk aan belangenverstrengeling, inbreuk op de mededingingswetgeving, omkoperij of fraude/ diefstal. Dan vragen we je dat, gezien de aard van de situatie, om dit via dit online formulier bij ons te melden. 

Ongewenste omgangsvormen

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Denk aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Maak hiervan een melding bij onze vertrouwenspersoon via dit formulier

Algemene gegevens

Technicum Nederland
Postbus 1
1300 AA Almere

Bezoekadres:
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere

E-mail: info@technicum.nl