Veilig en gezond werken bij technicum

We doen er samen alles aan om jouw veiligheid op de werkvloer te garanderen. Want na een hele dag werken wil je ‘s avonds gezond en heel weer naar huis. Daarom zorgen we voor het beste en veiligste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen van de hoogste kwaliteit. En we verzorgen veiligheidstrainingen, cursussen, inspecties en certificaten. Zodat iedere Technicum-medewerker gevaarlijke situaties herkent en daarnaar handelt. Zodat niet alleen jij, maar ook je collega’s ‘s-avonds weer veilig thuis komen.

Witte veiligheidshelm met tekst Safety First

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Om goed en veilig te kunnen werken heb je goede werkkleding en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig. Die regelen wij voor je. De kleding, werkschoenen en beschermingsmiddelen die je van ons krijgt zijn altijd nieuw en van de beste kwaliteit.

A-merk gereedschap

Professioneel gereedschap is een voorwaarde voor specialistisch vakmanschap. Daarom zorgen wij dat jij het juiste hand- en elektrisch gereedschap krijgt voor het werk dat je bij onze topbedrijven doet. Je krijgt dit A-merk gereedschap van ons in bruikleen tot het einde van de opdracht. Mocht je stoppen of naar een andere klus gaan, lever je het weer netjes in.

Accu schroefboormachine van Makita
standaard afspraken rondom veiligheid
> Vóór jouw eerste werkdag krijg je van ons een gedetailleerde instructie over de veiligheid op jouw nieuwe werkplek > Voor iedere opdracht ontvang je een arbodocument met mogelijke risico's en hoe hiermee om te gaan > Wij inspecteren regelmatig de werkplekken van onze medewerkers en bespreken dit met onze opdrachtgevers > Wij komen direct in actie bij een melding van een onveilige situatie of ongeval

Bedrijfsarts

Bij arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten kun je ervoor kiezen om een bedrijfsarts te raadplegen. Via een Technicum vestiging plannen we een afspraak in met een arts van onze Arbodienst. Het consult met de bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt niet gedeeld met jouw werkgever.

Duurzaam inzetbaar

Niet alleen willen we dat jij iedere avond gezond en heel weer thuis komt, we willen ook graag dat tot aan je pensioen kunt blijven werken en leren. We willen dus dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. Dat betekent dat we je regelmatig vragen hoe het met je gezondheid gesteld is en je werkzaamheden daar desgewenst op aanpassen. We snappen dat iemand van boven de 50 minder zwaar werk kan doen dan iemand van 22. In overleg met onze topbedrijven kijken we gedurende je hele loopbaan hoe we je gezond je pensioen kunnen laten halen. Niet voor niets stimuleren we een gezonde levensstijl en krijg je via Technicum korting bij heel veel sportverenigingen.

Certificeringen
Om te borgen dat alle Technicum vakmensen gezond en veilig (kunnen) werken, beschikken we over verschillende certificaten en verklaringen, zoals NEN-4400, ISO 9001 en VCU. Je kunt ze hier allemaal bekijken.