Win-win situatie voor technische banen

Samenwerking tussen Technicum en UWV: ‘Win-win situatie voor technische banen’     

Arbeidsmarktspecialist Technicum (onderdeel van RGF Staffing) en het UWV hebben onlangs in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst getekend om het oplopend aantal vacatures in de technische sector in te vullen. Door middel van een kortdurend leer-werkprogramma kunnen werkzoekenden en zij-instromers  met behoud van eventuele uitkering en vrijstelling van de sollicitatieplicht worden klaargestoomd voor een baan in de techniek. 

Samen werken UWV en Technicum aan de toekomst van techniek. Zij-instromers en werkzoekenden kunnen met behoud van uitkering een opleiding volgen voor een baan in de techniek.

Op de foto (vlnr): Julian van der Meijden (RGF Staffing) , Betsie Gerrits (UWV), Alfred Nanninga (Technicum), Johan van der Kleij (UWV), Fleur Klijnsmit (RGF Staffing).

“Zonder duizenden extra gemotiveerde vakmensen kunnen we fluiten naar een miljoen nieuwbouwwoningen in 2030”, stelde Alfred Nanninga, interim directeur bij Technicum tijdens de ondertekening. “Dan kunnen we onmogelijk van het gas af. Dan blijft ons elektriciteitsnetwerk achter bij de groeiende vraag naar energie en zijn de ambities van ons kabinet om een wereldwijde koploper te worden op het gebied van groene en schone energie een wassen neus.” Nanninga presenteerde echter ook een oplossingsrichting. “Want tegenover de 60 duizend vacatures in de techniek staat een onbenut arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen. Dan heb ik het over mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering, maar ook over mensen die nu nog in deeltijd werken, statushouders, jongeren, talent met een beperking, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden. Maar ook werknemers die nu nog in een andere branche werken, maar daar niet op hun plek zitten.” Volgens Nanninga is het mogelijk om in korte tijd heel veel mensen - ook zonder technische achtergrond - op te leiden voor een baan in de techniek.  

Win-win

Maar om zoveel mensen te verleiden om voor techniek te kiezen is een innige samenwerking nodig tussen werkgevers, opleiders en de overheid. Technicum en het UWV ondertekenden om die reden een samenwerkingsovereenkomst waarbinnen de uitkeringsinstantie zich tot het uiterste zal inspannen om werkzoekenden en zij-instromers aan te sporen het Technicum ONE-opleidingstraject te volgen en zo in korte tijd kennis te maken met een baan in de techniek. In acht weken volgen zij een basisopleiding, én doen direct praktijkervaring op in een technisch vakgebied naar keuze. Vervolgens kunnen zij het traject verlengen en hun vaardigheden verder uitbreiden. Betsie Gerrits, Hoofd werkgeversdienstverlening UWV is blij met de samenwerking: “Die biedt een hele mooie kans om mensen die nu nog langs de zijlijn staan of juist iets heel anders willen gaan doen hun draai in de techniek te laten vinden. Bovendien dragen we op deze manier bij aan het welslagen van de energietransitie. Een win-win-situatie dus.”