Technicum ONE elektrotechniek klas richting industrie

Het veranderende landschap van technische opleidingen

In gesprek met Alfa-College/DNA Next Paul van Zand en Jeffrey van der Gracht

Van de groeiende interesse in technische opleidingen tot de veranderde perceptie van techniek. Jeffrey Van der Gracht, Talent Manager bij Technicum, en Paul van Zand, relatiemanager bij Alfa-College en DNA Next, bespreken de rol van de energietransitie, de impact van een evoluerend imago en het cursorisch onderwijs. DNA Next is een initiatief van de drie noordelijke roc’s Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college om vakmensen in de regio bij- en om te scholen met eigentijdse opleidingen, cursussen en trainingen. 

De energietransitie als trendsetter

De afgelopen jaren heeft de technische sector een verschuiving gezien in de beweegredenen van jongeren om te kiezen voor een technische opleiding. Een opvallende factor die naar voren komt is, de energietransitie. De aandacht die hieraan wordt gegeven in het nieuws draagt bij aan een grotere instroom volgens Paul. Jongeren worden aangetrokken door de urgentie van de energietransitie en de mogelijkheid om een tastbare bijdrage te leveren aan duurzaamheid en milieubewustzijn.  

Daarnaast is ook het imago van de technische branche veranderd. Voorheen werd deze vaak geassocieerd met stoffig en vies werk. De technische wereld omvat echter veel meer. Moderne technologieën, zoals verbeterde klimaatbeheersystemen, maken de sector dynamisch en relevant. Hierdoor wordt techniek steeds aantrekkelijker en verliest het zijn ouderwetse imago.  

Ten slotte speelt ook de financiële beloning een rol tijdens het maken van een studiekeuze. De lonen in de technische sector zijn de laatste jaren gestegen. Het feit dat technische vaardigheden essentieel zijn in de energietransitie draagt bij aan de erkenning en waardering van technisch personeel, wat resulteert in rechtvaardige beloningen.    

Kortom, de beweegredenen van jongeren om deze weg in te slaan, lijken niet slechts een keuze voor een beroep, maar eerder een betrokkenheid bij het vormgeven van de toekomst.  

Maatwerk en modulariteit

Naast het veranderde imago van de branche is ook het onderwijs aan verandering toe. Zowel Paul als Jeffrey hebben een fascinerende visie op de toekomst van opleiden. Ze delen de gedachte dat maatwerk en modulariteit de norm kunnen worden. In plaats van standaardopleidingen kan de focus verschuiven naar specialisaties op basis van individuele behoeften en de marktvraag. Deze benadering zou kunnen leiden tot specialisten die precies de vaardigheden hebben die de markt vereist.  

Maatwerk in het onderwijs is niet langer een luxe, maar eerder een noodzaak. Elke leerling heeft unieke talenten, interesses en ambities. Het bieden van maatwerk stelt onderwijsinstellingen in staat om in te spelen op deze diversiteit en studenten de kans te geven zich te specialiseren in gebieden die passen bij hun individuele behoeften.  

Modulair onderwijs, een integraal onderdeel van maatwerk, draait om het aanbieden van afzonderlijke, op zichzelf staande modules die studenten de mogelijkheid geven om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een NEN3140, maar dan met praktijk. 

Het Alfa-College zet zich in op het bij- en omscholen van technici door middel van maatwerk en cursorisch onderwijs. Dit doet de onderwijsinstelling in gezamenlijkheid binnen de nieuwe samenwerkingsorganisatie DNA Next, opgericht door Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college. DNA Next is dé vakopleider voor bedrijven en volwassenen met eigentijdse cursussen en opleidingen. Een organisatie die voortdurend innoveert en zich aanpast aan de eisen van de moderne samenleving. Hierin werken ze ook samen met de Energiehub050. Een initiatief samen met het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen om up-to-date opleidingen te organiseren die nodig zijn om de energietransitie bij te kunnen houden.  

Ook Technicum heeft haar eigen maatwerktraject ontwikkeld, Technicum ONE Start. Een schakeltraject voor de bbl-opleiding om zij-instromers de basiskennis van een bepaald vakgebied mee te geven zodat ze direct inzetbaar zijn bij opdrachtgevers. 

Lees ook eens: Motivatie is het enige dat je nodig hebt om te starten in de techniek

technische specialisten in opleidingElektrotechniek lesTechnicum ONE leerling geslaagd

 

Het belang van samenwerken

Een essentieel aspect van onze aanpak is de voortdurende afstemming met bedrijven. Technicum fungeert als een brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Door regelmatig overleg kunnen beide partijen hun verwachtingen uiten. Dit resulteert in een onderwijsprogramma dat niet alleen inspeelt op de huidige vraag van de sector, maar ook vooruitkijkt naar de toekomstige ontwikkelingen.  

Een voorbeeld van deze samenwerking is de Technicum ONE Start klas elektrotechniek met specialisatie industrie. Vanuit het bedrijfsleven werd de behoefte aan meer industriële kennis bij leerling monteurs in het Noorden duidelijk gemaakt. Samen met het DNA Next hebben we hiervoor een maatwerktraject opgesteld.

Daarnaast organiseert DNA Next regelmatig bedrijfsbijeenkomsten. Hier kunnen bedrijven aangeven welke specifieke vaardigheden ze nodig hebben van hun technisch personeel. Deze feedback zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod in lijn blijft met de actuele behoefte van de branche. Paul vertelt: “We gaan met bedrijven in gesprek om te kijken wat we aan het curriculum kunnen toevoegen zodat onze studenten voldoen aan de precieze marktvraag. Daarnaast organiseren we 4 kennissessies per jaar voor bedrijven om van elkaar te leren.”  

In conclusie is de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven een symbiotische relatie die niet alleen de kwaliteit van het onderwijs verbetert, maar ook de industrie verrijkt met goed voorbereide en gemotiveerde professionals. Het is dus een investering in de toekomst, waar zowel studenten als bedrijven de vruchten van plukken.  

Advies voor de branche

Het advies dat Jeffrey graag wil meegeven aan de sector luidt: “Laten we het gewoon doen. We kunnen 1001 bezwaren opgooien waarom we niet opleiden, waarom we die zij-instromer niet inzetten of waarom we die bbl-leerling niet nodig hebben. Maar uiteindelijk valt of staat het met doén.”  

De samenwerking tussen DNA Next en Technicum illustreert een succesvolle aanpak om de kloof tussen opleidend Nederland en werkgevend Nederland te overbruggen. Het partnership toont aan hoe een proactieve benadering en nauwe samenwerking tot vruchtbare resultaten leiden. Het gesprek biedt een waardevol inzicht in de evoluerende wereld van technisch onderwijs en de essentiële rol die bedrijven spelen in het vormgeven van de toekomst van de technische branche.